หางนกยูงฝรั่ง

Picture
ชื่อไทย                    หางนกยูงฝรั่ง

ชื่ออื่น ๆ                   หงอนยูง  ส้มพอหลวง

ชื่อสามัญ                Flambuoyant Tree , Flame Tree , Peacock Flower , Royal Poicaina.

ชื่อวิทยาศาสตร์     Delonix regia  (Bojer ex Hook.) Raf.

วงศ์                          LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

นิเวศวิทยา              ถิ่นกำเนิด  เกาะมาดาร์กัสกา  และเขตร้อนทั่วไป  ประเทศไทยพบได้ทั่วไปในทุกภาค

การขยายพันธุ์        เมล็ด

ลักษณะทั่วไป       เป็นไม้ต้นขนาดกลาง  สูง 10 - 20 เมตร  ผลัดใบ  เรือนยอดแผ่แบนกว้างแบบรูปร่ม  ทรงพุ่มโปร่ง  แตกกิ่งก้านในระยะต่ำ  แผ่กิ่งก้านสาขาไปในแนวราบมากกว่าแนวสูง  เนื้อไม้อ่อนเปราะหักง่าย  ลำต้นเป็นปุ่มปมหรือรอยแผลเป็นของกิ่งที่หลุดร่วง โคนต้นเป็นพูพอน  ต้นที่มีอายุมากลำต้นมักจะเป็นโพรงหรือรูกลวง  เมื่อถึงฤดูกาลออกดอกจะทิ้งใบ  ดอกจะบานพร้อมกัน  สีสันสวยงามสะดุดตา  เป็นไม้โตเร็ว  ไม่มีโรคและแมลงรบกวน

เปลือก   สีน้ำตาลอมเทา  ผิวเปลือกละเอียดเรียบ มีเม็ดเล็ก ๆ สีขาวอมน้ำตาล  กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป   เมื่อสัมผัสจะมีผงสีน้ำตาลติดมือ                                            

ใบ               เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น  ออกสลับ  ใบย่อยออกตรงกันข้าม  ปลายคู่มีใบย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก  ใบย่อยรูปรี  รูปไข่หรือขอบขนาน  ปลายใบมน หรือมีติ่งแหลมเล็กน้อย  โคนใบมนเบี้ยว  ขอบใบเรียบ  แผ่นใบสีเขียวเข้มเรียบกว้าง 0.3 - 0.5 เซนติเมตร ยาว 1.0 - 1.5 เซนติเมตร  ก้านใบย่อยยาว 0.1 - 0.2 เซนติเมตร

ดอก        สีแดง สีส้มหรือสีเหลือง  ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง  ตามซอกใบบริเวณกิ่งก้านและปลายกิ่ง  กลีบเลี้ยง 5 กลีบ  ด้านหน้า  สีแดงด้านหลังสีเขียว รูปขอบขนาน กว้าง 0.5 - 0.8 เซนติเมตร  ยาว 2.0- 2.3 เซนติเมตร  ม้วนบิดงอไปทางด้านหลัง  กลีบดอก 5 กลีบ   สีแดงสีส้มหรือสีเหลือง ขนาดไม่เท่ากัน โคนกลีบเป็นก้านแคบ  ปลายแผ่กว้างออกเป็นรูปทรงกลมหรือรูปพัด  ย่น ขอบย้วยเล็กน้อย 4 กลีบ  มีขนาดรูปร่างใกล้เคียงกัน  อีก 1 กลีบ มีขนาดใหญ่กว่าและมีสีสันลวดลายที่แตกต่างกันไปจาก 4 กลีบ  เกสรเพศผู้ 10 อัน  เกสรเพศเมียสีแดงหรือสีส้ม  ออกดอกเดือนเมษายน - พฤษภาคม
                                            
ผล              เป็นฝักแบบฝักผลแห้งแตก  รูปทรงแบนยาว กว้าง 4 - 6 เซนติเมตร  ยาว 30 - 50 เซนติเมตร  เปลือกแข็งและหนา  มีเมล็ดเรียงตามขวางอยู่ภายในแต่ละช่องของฝัก  ฝักอ่อนสีเขียว  ฝักแก่สีน้ำตาลเข้มเกือบดำ  และแตกออกเป็น 2 ซีกตามแนวสัน
                                              
เมล็ด          รูปร่างแบนยาวรี  คล้ายทรงกระบอก  เปลือกหนาแข็งสีน้ำตาลเข้มอมเทา  เรียบเป็นมัน  กว้าง 0.4 - 0.6 เซนติเมตร  ยาว 1 - 1.5 เซนติเมตร  
                                            
ประโยชน์  นิยมปลูกเป็นไม้ดอกประดับตามสวนสาธารณะ  ริมถนน  ทางเดิน

รวบรวมเรียบเรียงและถ่ายภาพโดย รองศาสตราจารย์ ชนะ    วันหนุน