มะฮอกกานี

Picture
ชื่อไทย                    มะฮอกกานี

ชื่ออื่น ๆ                   -

ชื่อสามัญ                Broad Leaf Mahogany , False Mahogany

ชื่อวิทยาศาสตร์     Swietenia macrophylla  King

วงศ์                          MELIACEAE

นิเวศวิทยา              ถิ่นกำเนิด  ประเทศฮอนดูรัส  อเมริกากลาง  อเมริกาใต้  และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ประเทศไทยพบได้ทุกภาค  นำเข้ามาปลูกครั้งแรกที่จังหวัดเพชรบุรี

การขยายพันธุ์        เมล็ด                                            

ลักษณะทั่วไป           เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  สูง 15 - 25 เมตร  ผลัดใบ  เรือนยอดรูปไข่หรือทรงกระบอก  ทรงพุ่มทึบ  ลำต้นเปลาตรง  เนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลืองหรือแดงเข้ม  เนื้อละเอียดเหนียว  ลวดลายสวยงาม  เมื่อแห้งจะมีแถบแววสีทองขวางเส้นไม้  เนื้อไม้แข็ง  มีคุณภาพดี  สามารถใสกบและตกแต่งได้ง่าย  ยึดตะปูได้ดี  คุณภาพใกล้เคียงกับไม้สัก  ทนทานต่อการเข้าทำลายของปลวก  เมล็ดรสขมมาก                                            

เปลือก       สีน้ำตาลอมเทา  หนาขรุขระ  แตกเป็นร่องตามทางยาวของลำต้น  และหลุดลอกออกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ
                                            
ใบ               เป็นใบประกอบแบบขนนก  ออกเวียนสลับ  มีใบย่อย 3 - 4 คู่ ออกตรงกันข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย  รูปไข่หรือรูปรี  กว้าง 5 - 6 เซนติเมตร  ยาว 11 - 17 เซนติเมตร  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบมนเบี้ยว  ขอบใบเรียบแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันคล้ายแผ่นหนัง  ก้านใบย่อยยาว 0.3 - 0.5 เซนติเมตร

ดอก        สีเหลืองอ่อนหรือเหลืองแกมเขียว  ขนาดเล็ก   กลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง  กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน 5 กลีบ  กลีบดอก 5 กลีบ  เมื่อบานเต็มที่กว้าง 0.5 - 1.0 เซนติเมตร  มีเกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านเกสรเชื่อมติดกันเป็นรูปแจกัน สีแดง  ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรเพศเมียแผ่แบนคล้ายร่ม
                                            
ผล              ผลเดี่ยวขนาดใหญ่  กลม  รูปไข่ ปลายมนเป็นพูตื้น ๆ สีน้ำตาล  เปลือกหนาและแข็ง  กว้าง 7 - 12 เซนติเมตร ยาว 10 - 16 เซนติเมตร ก้านผลแข็ง  เมื่อแก่แตกออกเป็น 5 พู  ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก                 
                           
เมล็ด          แห้งสีน้ำตาล  แบนบาง  มีปีกบาง ๆ กว้าง 1.0-1.2 เซนติเมตร ยาว 5.0-5.5 เซนติเมตร  ปลิวไปตามลมได้                                            
ประโยชน์                  เนื้อไม้ทำเครื่องเรือน  เครื่องดนตรี  และเครื่องใช้อื่น ๆ เปลือกต้นต้มเป็นยาเจริญอาหาร  มีแทนนินมาก  รสฝาด  ใช้เป็นยาสมานแผล  ยาแก้ไข้  เนื้อในฝักเป็นยาระบาย  เนื้อในเมล็ดมีรสขมมาก  ใช้เป็นยาแก้ไข้จับสั่น  ไข้พิษ และปวดศีรษะ  ใบอ่อนและดอกรับประทานได้              

มะฮอกกานี  เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้นำเข้าจากต่างประเทศในคราวเสด็จประพาสยุโรป และนำไปปลูกครั้งแรกเมื่อ รศ.129  ที่ถนนราชดำเนิน  ถนนดำรงรักษ์  ถนนราชดำริ  และถนนบริพัตร  จังหวัดเพชรบุรี

รวบรวมเรียบเรียงและถ่ายภาพโดย รองศาสตราจารย์ ชนะ    วันหนุน