Picture
ชื่อไทย                    มะพูด

ชื่ออื่น ๆ                   มะหูด   จำพูด  มะนู  ตะพูด  พะวา  ส้มปอง  ปะหูด  ส้มม่วง

ชื่อสามัญ                Garcinia

ชื่อวิทยาศาสตร์     Garcinia  dulcis  ( Roxb. ) Kurz

วงศ์                          GUTTIFERAE

นิเวศวิทยา              ถิ่นกำเนิดเอเชียเขตร้อน   ประเทศไทยพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้น  และพื้นที่ริมน้ำในป่าเบญจพรรณ   พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

การขยายพันธุ์        เมล็ด
                                            
ลักษณะทั่วไป           เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 7 - 10  เมตร  ไม่ผลัดใบ  เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่  ทรงพุ่มแน่นทึบ  ลำต้นตรงมีร่องรอยแผลเป็น  เป็นปุ่มปมตะปุ่มตะป่ำ  ที่เกิดขึ้นจากกิ่งก้านหลุดร่วงอยู่ทั่วไป  กิ่งก้านจะแตกออกจากลำต้นค่อนข้างถี่

เปลือก   สีน้ำตาลปนเขียว เรียบ แตกเป็นร่องตื้นๆ ตามความยาวของลำต้น ถ้าเปลือกเป็นแผลจะมีน้ำยางเหนียวสีเหลืองไหลซึมออกมา
                                            
ใบ               ใบเดี่ยวออกเรียงตรงกันข้าม  ใบรูปหอกหรือแกมขอบขนาน  โคนใบกว้างและค่อย ๆ สอบเรียวเล็กไปที่ปลายใบ   โคนใบตัดตรงเว้าเข้าหาก้านใบคล้ายรูปหัวใจ  เนื้อใบหนาคล้ายแผ่นหนัง  สีเขียวเข้ม  หลังใบเกลี้ยงเป็นมัน  แผ่นใบมักจะบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย     ขอบใบเรียบ  ก้านใบย่นขรุขระ  ยาว 1.5 – 2.0 เซนติเมตร     มีขนบาง ๆ ปกคลุม ใบกว้าง  6 - 9 เซนติเมตร  ยาว 25 - 30 เซนติเมตร
                                            
ดอก            สีขาวนวลอมเหลือง   เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศแต่อยู่ในต้นเดียวกัน  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบและกิ่งก้าน  กลีบเลี้ยงสีเขียวติดกัน  4  กลีบ  กลีบดอกสีขาวนวลหรือเหลืองอ่อน 4 กลีบ  บานเป็นรูปถ้วยหรือโถเมื่อบานเต็มที่  กว้าง 1.0 - 1.5  เซนติเมตร   ออกดอกเดือนมีนาคม-เมษายน

ผล          มีเนื้อ  กลมหรือรูปไข่ ผลอ่อนสีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม   กว้าง  5 - 6  เซนติเมตร ยาว 6-7 เซนติเมตร ผิวเรียบ  เนื้อในสีเหลืองรสเปรี้ยวอมหวาน

เมล็ด      รูปรีหรือเว้าเป็นวง  หนา  เปลือกแข็ง สีน้ำตาล  มีลายเส้นสีขาว กว้าง 1.5-2.0 เซนติเมตร  ยาว 2.8-3.2 เซนติเมตร มี 2 - 4  เมล็ดใน  1  ผล
                                            
ประโยชน์                  รากแก้ไข้  แก้ร้อนใน  ถอนพิษผิดสำแดง  เปลือกมีรสฝาดใช้ชำระบาดแผล   ผลรับประทานเป็นผลไม้     น้ำคั้นจากผล  ซึ่งมีรสเปรี้ยวอมหวานแก้ไอ   ขับเสมหะ  แก้เจ็บคอและเลือดออกตามไรฟัน  ผลดิบแกงส้มกับกุ้งสดให้รสเปรี้ยวแทนมะนาวได้  ปัจจุบันได้มีผู้นำมาไปแปรรูปเป็นน้ำผลไม้จำหน่าย  ใบและเปลือกของต้นนิยมนำมาใช้ย้อมสีเส้นไหม   จะให้สีเหลืองคล้ายสีเหลืองดอกบวบ
                                                                  
มะพูดเป็นไม้ต้นที่มีทรงพุ่มสวยให้ร่มเงาได้ดี  และผลของมะพูดนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  แม้แต่ชื่อมะพูดก็จัดเป็นไม้มงคลของคนโบราณ  ซึ่งเชื่อว่าเมื่อปลูกมะพูดไว้ในบริเวณบ้านจะช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาในสิ่งที่ดีงาม  จึงนิยมปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน
รวบรวมเรียบเรียงและถ่ายภาพโดย รองศาสตราจารย์ ชนะ    วันหนุน