Picture
ชื่อไทย                    กัลปพฤกษ์      

ชื่ออื่น ๆ                   ชัยพฤกษ์   กานล์

ชื่อสามัญ                Pink  Shower,  Pink  Cassia, Wishing Tree.

ชื่อวิทยาศาสตร์     Cassia  bakeriana   Craib

วงศ์                          LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

นิเวศวิทยา              ถิ่นกำเนิดพม่า  ไทย  ลาว  ในประเทศไทยพบได้ทั่วไปตามป่าเบญจพรรณแล้ง  ป่าเต็งรัง  ทางภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก  ป่าโปร่ง และตามภูเขาหินปูนแทบทุกภาค

การขยายพันธุ์        เมล็ด

ลักษณะทั่วไป        ไม้ต้นขนาดกลาง  สูง 5-20 เมตร ผลัดใบ  เรือนยอดรูปไข่หรือแผ่กิ่งก้านกว้างรูปร่ม  ทรงพุ่มโปร่ง  แตกกิ่งก้านในระยะต่ำ  ทอดกิ่งก้านยาวขึ้นด้านบน  ทุกส่วนเมื่อยังอ่อนจะมีขนอ่อนสั้น ๆ ปกคลุม ผลัดใบระยะสั้น ๆ ก่อนการออกดอกจะทิ้งใบหมด  ดอกจะบานพร้อมกันทั้งต้น  ให้สีสันสดใสสวยงามมาก  จนได้ชื่อว่า   “ซากูระเมืองไทย”

เปลือก                               เรียบ  สีเทาอมน้ำตาล  มีจุดสีขาวเล็ก ๆ  กระจายอยู่ทั่วไป

ใบ               ใบประกอบแบบขนนก  ปลายคู่  เรียงสลับ ใบย่อย 5-9 คู่ รูปขอบขนานแกมรูปหอก  ออกตรงกันข้าม  ใบย่อยกว้าง 1.5-3.0 เซนติเมตร  ยาว  6-10 เซนติเมตร  ปลายใบมนแคบมีติ่งแหลม  โคนใบมน  ขอบใบเรียบ แผ่นใบบางมีขนนุ่มสั้น ๆ ปกคลุมทั้งหลังใบและท้องใบตลอดจนก้านใบ  ก้านใบย่อยยาว  0.3-0.5  เซนติเมตร

ดอก            สีชมพูเมื่อเริ่มบาน  และเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อใกล้จะร่วง  ออกเป็นช่อกระจะตามกิ่งก้านทั่วทั้งกิ่ง  ช่อดอกยาว 5-8 เซนติเมตร  แต่ละช่อมีดอก 10-15 ดอก  ก้านดอกยาว 3-5 เซนติเมตร  กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก 5 กลีบ  รูปใบหอกแกมรูปไข่  มีขนปกคลุมทั้งด้านนอกและด้านใน  กลีบดอก 5 กลีบ  รูปไข่แกมรูปใบหอก  กว้าง 0.2-0.3 เซนติเมตร  ยาว 0.9-1.3 เซนติเมตร  มีขนนุ่ม  ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-6 เซนติเมตร  มีเกสรเพศผู้ 10 อัน  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มแรก 3 อัน  กลุ่มที่ 2 มี 4 อัน และกลุ่มที่ 3 มี   3 อัน แต่ละกลุ่มมีก้านชูเกสรยาวไม่เท่ากัน  เกสรเพศเมียเป็นหลอดโค้งยาว

ผล              ฝักแห้งกลมทรงกระบอก  กว้าง 1.5-2.0 เซนติเมตร  ยาว 30-40 เซนติเมตร ฝักอ่อนสีเขียวอมน้ำตาล  ฝักแก่แห้งสีน้ำตาลเกือบดำ  มีขนอ่อนสีเทาปกคลุมหนาแน่น  ภายในฝักแบ่งออกเป็นช่องเล็ก ๆ  แต่ละช่องมีเมล็ด 1 เมล็ด  ฝักหนึ่งมีเมล็ด 30-50 เมล็ด

เมล็ด          รูปไข่หรือรูปรี  ป้อมกลมสีน้ำตาล  เปลือกแข็ง  กว้าง 0.7-0.9 เซนติเมตร

ประโยชน์                  เนื้อไม้และเปลือกมีรสฝาดใช้ฟอกหนัง  เนื้อในฝักใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ เปลือกฝักและเมล็ดทำให้อาเจียน  ลดไข้  แก้ไข้จับสั่น  นิยมปลูกเป็นไม้ดอกประดับบริเวณสวนสาธารณะและบ้านเรือน  เพราะให้ดอกที่งามเด่นสะดุดตา  แต่เป็นต้นไม้ที่มีโรคและแมลงรบกวนค่อนข้างมากโดยเฉพาะหนอนเจาะลำต้น  เมื่อเข้ากัดกินและเจาะทำลาย  ทำให้ลำต้นและกิ่งก้านแห้งตาย

รวบรวมเรียบเรียงและถ่ายภาพโดย รองศาสตราจารย์ ชนะ    วันหนุน